Smidi AB

Smidi AB säljer, utvecklar och förmedlar medicintekniska produkter inom områdena Epilepsi och Enuresis nocturna. Vi lägger stor vikt vid att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till kommuner och landsting.

Velocity Management
Smidi erbjuder också, genom systerföretaget VMG, verksamhetsutveckling i företag inom Life Science. Målgruppen är produktutvecklande företag där tid är den viktigaste konkurrensfaktorn och där multiprojekt-hanteringen är den stora utmaningen.