StatMind

Att leverera statistisk expertis till alla faser av klinisk utveckling, och därmed öka kvaliteten på design av experiment/studier och maximera möjligheten att dessa blir framgångsrika. Att tillhandahålla en effektiv och högkvalitativ leverans av statistiska analyser komplett med tolkningar av utfallet som kan förstås även av icke-statistiker.