Stretch HR

Vi på Stretch HR har stor erfarenhet av rekrytering, HR frågor och ledarutveckling. Vi fokuserar speciellt på verksamheter inom life-science, högteknologiska industrier och tillväxtbolag.

Våra konsulter kommer från internationella chefsbefattningar inom HR. Detta medför att vi kan etablera en nära och effektiv samarbetsrelation med våra uppdragsgivare.

Från ord till handling och leveransprecision präglar vårt arbetssätt.

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla sina chefer och sina medarbetare samt säkra effektiva HR rutiner.

Rekrytering - Coaching - Ledarutveckling - HR-mentor och Support - Arbetsmiljö