Swedish Biomimetics 3000® AB

Swedish Biomimetics 3000® AB har som affärsmålsättning att finansiera och att via sin V²IO® innovations accelerande model befrämja ”translational research and development” av Biomimetiskt inspirerade koncept tills att dessa anses vara kommersiella kandidater.