SWIPP

SWIPP AB utvecklar patientvänliga läkemedelsprodukter for nischade patientgrupper, och väljer projekt baserat på säkra och väletablerade läkemedelssubstanser, begränsade kliniska program samt att projekten ska ha max 5 år från idé till EU godkännande. SWIPP grundades oktober 2017.