Technogarden

Technogarden är en del av Norconsult AS, Norges ledande rådgivande ingenjörsföretag och vi ägs till 100% av våra egna medarbetare. Idag är vi ca 450 medarbetare på 13 kontor i Norge och Sverige. Vi genomför årligen hundratals konsult- och rekryteringsuppdrag för den nordiska marknaden. Vår egen kandidatbank innehåller ca 30000 konsultprofiler – som vi tillsammans med en rad samarbetspartners och ett stort närverk utnyttjar i våra kompetensuppdrag. Technogarden genomför inte bara rekryteringsuppdrag och finner duktiga konsulter till verksamheterna utan ser också till att det finns en djupgående förståelse för kundens verksamhet och vill se att kunder kan växa tillsammans med oss. Vi har ett stort fokus på Life Science där vi kan bistå med nyckelkompetens inom t e x utveckling, kvalitet, regulatory, kvalitetsstyrning, pharmacovigilance, forskning och kliniska prövningar.