Technogarden Engineering Resources AB

Technogarden är ett specialiserat teknikkonsultföretag. Via Technogardens breda nätverk och partners har vi numera en resursbank bestående av mer än 22.000 personer, varav större delen är kvalificerade ingenjörer och seniora ingenjörer med omfattande och varierande erfarenheter. Technogarden har bred kompetens inom Life Science. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin, livsmedelsproduktion, bioteknik och medicinteknik. Med i teamet finns också expertis inom kvalificering/validering av klassade lokaler/renrum. Technogarden har möjlighet att erbjuda tjänster inom kvalitet och regulatory, supply chain, produktutveckling och produktion. Våra konsulter har erfarenhet att arbeta med gällande kvalitetsledningssystem och direktiv såsom QSR, MDD, ISO13485, ISO14644 m.fl