Testa Center

Testa Center är Sveriges nya testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom forskning, utveckling och produktion av biofarmaceutiska produkter. Genom närvaron på Medicon Village etableras en regional nod för samverkan med Life Science aktörer i södra Sverige för:

- Uppskalning och verifiering av tekniska lösningar eller biologiska projekt i en autentisk produktionsmiljö
- Uppskalning av nyckelprocesser, tex produktion och rening av protein
- Utbildningar inom produktion av biologiska produkter

Testa Center ligger på GE Healthcares site i Uppsala och erbjuder en unik anläggning om 2 500 kvadratmeter.