Thyrolytics

Thyrolytics utvecklar en förstklassig diagnostisk enhet för sköldkörtelstörningar. Deras teknik innebär en enstegs direkt mätning av serumnivåerna på fria T4 och T3 till effektiv kostnad, kort tid och monteras i ett bänkformat.