True Health Clinic

TrueHealth Clinic är den första funktionsmedicinska läkarmottagningen i Lund och drivs av Didar Reimer, specialist i allmänmedicin och läkare i Funktionsmedicin.

Funktionsmedicin eller Functional medicine är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund behandla och identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom och ohälsa istället för att dämpa symtom.

Truehealth Clinic arbetar med individanpassad medicin där behandlingen skräddarsys efter varje patients tillstånd och behov. Vi avsätter mer tid jämfört med en traditionell läkarmottagning för att kunna utforska unikheten hos varje individ och använder oss av en kombination av livsstil, kost, träning, kosttillskott och vid behov läkemedel för att optimera din hälsa. Välkomna till framtidens medicin!

0735 4474 00