Velocity Management Group

VMG är ett konsult- och mjukvaruföretag, som stödjer projektintensiva företag i att bli snabbare och mer effektiva genom ledande know-how och IT. De metoder och verktyg som VMG använder baseras på flödesstyrning och är inriktade på effektivisering av flödet. Hur kortar vi projekttider, hur ökar vi projektens leveransprecision eller hur klarar vi av att leverera fler projektresultat med samma kapacitet är typiska problem eller frågeställningar som löses med VMGs metoder och verktyg. För leading edge företag inom life science är metoderna för hur kritisk eller unik kompetens skall hanteras för att skydda flödet speciellt intressanta då alternativet att rekrytera fler kanske är helt omöjligt.