Velocity Management Group

Driver ni projekt inom Life Science och Medtech? Många tycker det är en utmaning att hantera begränsade resurser och att kunna leverera i tid. VMGs intelligenta mjukvara Velocity koordinerar alla projekt och resurser för att få kortare tid-till-marknad, hålla leveranstider och få en bättre arbetsplats. Ledande företag i Europa använder Velocity. Kontakta oss för en demo.

+46 70 59592324