Vollsjö Tryck

Vi producerar trycksaker i alla former till alla branscher. Numera är vi certifierade och specialiserade även på trycksaker till den medicinska- och medicintekniska sektorn. Vi förfogar över en modern maskinpark samt specialutbildad personal.
Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa våra kollegor på Medicon Village med era informationsbehov. Varmt välkommen till oss i rum 343!