VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vi lyder under Näringsdepartementet. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Genom att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras arbetar vi för att de transportpolitiska målen ska uppnås.