Zambon Sweden

Nigaard Pharma är ett nordiskt läkemedels bolag som marknadsför och tar hand om produkter för olika luftvägssjukdomar, allergier och CNS. Våra medarbetare har alla lång erfarenhet av arbete inom dessa terapiområden, från såväl sjukvården som AstraZeneca, GSK, ALK och Boehringer Ingelheim. Vi har tillsammans mer än 100 års yrkeserfarenhet och därmed en bra relation med expertisen inom dessa områden, vilket innebär att vi snabbt får ut ny information och har snabb access till marknaden. Idag samarbetar vi med Profile Pharma med ett inhalerbart antibiotika, Uriach med ett nytt antihistamin och Philips med andningsbehållare och övriga devices.