Zambon Sweden

Zambon Sweden är ett läkemedels bolag som marknadsför och tar hand om produkter för CNS, olika luftvägssjukdomar och allergier . Våra medarbetare har alla lång erfarenhet av arbete inom dessa terapiområden.. Vi har tillsammans mer än 100 års yrkeserfarenhet och därmed en bra relation med expertisen inom dessa områden.