Migrering till Microsoft 365 utan att vara på plats, dvs. Corona säkert?

Migrering till Microsoft 365 utan att vara på plats, dvs. Corona säkert?

I veckan har vi migrerat Cederblads alla mail till Exchange Online och aktiverat Teams till alla användare ”Corona säkert”, dvs helt utan att träffa någon användare!
Behöver Ni också komma igång med Microsoft 365 men väntar på att Corona ska gå över? Gör inte det, vi kan hjälpa er Corona säkert redan idag!
#Microsoft365 #migreramail #Adderait #coronasäkermigrering

Addera IT