Nätverkande på distans

Nätverkande på distans

Behovet av att utbyta erfarenheter är stort och Medicon Villages nätverksmöten genomförs nu av hänsyn till pandemiläget digitalt. Det gäller t ex gårdagens möte med QA/RA-nätverket, ett nätverk som träffas någon gång per månad över medhavd lunch för att utbyta erfarenheter kring Regulatory Affairs och Quality Assurance.

Nätverket är medlemsdrivet och deltagarna turas om att presentera frågeställningar utifrån ett mötestema. Därtill avsätts tid för att lyfta aktuella frågor för synpunkter från gruppen. Nätverket är öppet för alla som arbetar med QA/RA-frågor och vill dela med sig av sin kunskap. Medverkan är kostnadsfri.

Kontakta malin.eriksson@mediconvillage.se om du är intresserad av mer information om Medicon Villages nätverk.

Medicon Village Innovation