Nätverksdag: Patienterna måste in tidigt

Innovativa, nya läkemedel möter många utmaningar. Detta tas upp på nätverksdagen Future of Swedish and Danish Life Science den 4 april.

Patienter behöver komma in tidigt i innovationsprocessen för att skapa produkter som fyller det verkliga behovet. Två bolag som utvecklar produkter för kroniska sjukdomar ska berätta hur de ser på sina utmaningar. Frågor som "vem ska betala", "vem är kunden" och "varför väljer man att jobba med försummade sjukdomar som kvinnlig inkontinens, IBS och kroniskt trötthetssyndrom", kommer att diskuteras.

Vi får lyssna till Shahram Lavasani, vd ImmuneBiotech och Karin Bryder, vd Invent Medic Sweden/Arcame.

Läs hela artikeln på Life Science Sweden

Medicon Village Fastighets AB