Nödfinansieringsutlysningar till projekt runt coronaforskning

EU-kommissionen har nu, för första gången någonsin, mobiliserat nödfinansieringsutlysningar under Horisont Europaprogrammet. Dessa nödutlysningar på sammanlagt 123 miljoner euro riktar sig till konsortier som driver forskningsprojekt om coronaviruset och dess mutationer. De projekt som man ämnar finansiera har som mål att utveckla vaccinkandidater eller stötta forskningsinfrastrukturer genom exempelvis datadelning. Nödutlysningarna bidrar till kommissionens övergripande arbete för att förhindra, mildra och svara på konsekvenserna av coronavirusmutationer i enlighet med den nya europeiska beredskapsplanen för HERA Incubator.

Från och med imorgon den 13 april går det att lämna in projektförslag med deadline den 6 maj. För mer information se kommissionens pressmeddelande här.

 

Medicon Village Innovation AB