Nu påbörjas byggnationen av Brf Cubo

Brf Cubo (Scheelevägen/Tunavägen, Lund)

Nu inleder Peab Bostad byggnationen av Brf Cubo i korsningen Scheelevägen/Tunavägen. Totalt blir det 113 lägenheter med boareor om 27-110 kvm. Brf Cubo är framtaget för den moderna Lundabon, med fokus på hållbarhet, tillgänglighet och en enkel vardag.

Byggnationen av två bostadshus söder om Scheeletorget är viktig för att skapa en levande stadsmiljö. Den har blivit möjlig tack vare att det nya parkeringshuset även fungerar som bullerskärm mellan motorväg och vår anläggning. Integreringen av boende och servicelösningar i forskningsbyn ligger i linje med vår utvecklingsplan för att ge området liv och rörelse. Samtidigt möjliggör utvecklingen ytterligare expansion av vår kärnverksamhet på områdets norra del, vilket stärker vår position som det naturliga sydsvenska navet för forskare och innovatörer med inriktning på Life Science.

Brf Cubo kommer att anslutas till Medicon Village hållbara energilösning Ectogrid. Ectogrid är en innovation från E.ON som tillvaratar överskottsenergi från Medicon Villages verksamheter och som i detta fall kan nyttjas för uppvärmning av lägenheterna.

Peab Bostad beräknar att lägenheterna ska stå klara för inflyttning under våren 2024. Läs mer om Brf Cubo på Peab Bostads hemsida: https://peabbostad.se/projekt/skane/brf-cubo/

 

Medicon Village Innovation