Ny innovation kan förändra hela energimarknaden

Ny innovation kan förändra hela energimarknaden

Nu lanserar E.ON en innovation som tar vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan. Först ut blir Medicon Village Science Park.

− Vi tror att vår uppfinning kan förändra den globala marknaden för uppvärmning och kyla i städerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON.

Det blir enklare för kunden och bättre för miljön när energin används effektivare. Systemet, som heter ectogrid™, kombinerar systemtanken från fjärrvärme och fjärrkyla samt värmepumpars höga verkningsgrad på ett innovativt sätt som resulterar i en energilösning med närmast obefintliga energiförluster.

– Genom att energibehoven balanseras tas energin tillvara maximalt och det sammankopplade området behöver betydligt mindre tillförd energi, säger Per Rosén som utvecklat systemet och arbetar som specialist på E.ONs avdelning Business Innovation.

Först ut i världen med att använda den nya tekniken är Medicon Village Science Park. En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i verksamheten minskar hela områdets energibehov drastiskt. Med de kostnadsbesparingar Medicon Village gör tack vare ectogrid™ skapas bättre förutsättningar för att pengar går tillbaka till forskning och innovation.

Läs hela pressmeddelandet från E.ON

Medicon Village Fastighets AB