Ny rapport: Life science-företag i Skåne har skapat cirka 1 500 nya lokala life science-jobb sedan 2015

7 500 personer arbetar i Skånes life science-bransch. I en ny kartläggning genomförd av Øresundsinstituttet och Medicon Valley Alliance inom ramen för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative har 426 life science-företag identifierats i Skåne. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år. Dessutom har 92 nystartade företag sett dagens ljus sedan 2015. Majoriteten av dessa är knutna till Lunds universitet eller någon av regionens science parks. Malmö har vuxit förbi Lund som Skånes största life science-stad.

I Lund finns idag 2400 anställda inom life science, vilket är 400 personer mer än 2015. Totalt har också 64 bolag startat upp sedan 2015 i Lund. 

Läs hela rapporten här

Medicon Village Innovation AB