Nya studier från SLU av travhästar - är hästen halt eller inte?

Nya studier från SLU av travhästar - är hästen halt eller inte?

Att avgöra om en häst är halt eller inte kan vara svårt. Utvärdering av travhästars rörelsemönster är extra utmanande då hästarna rör sig i hög hastighet och vårt synsinne har svårt att uppfatta rörelserna korrekt. Svårigheter vid hältutredningar har lett till att objektiva digitala mätningar av hästars rörelsemönster används allt mer. För att förstå resultaten av sådana mätningar behövs kunskap om vilka avvikelser i rörelsemönstret som är normal variation och vilka som kan kopplas till smärta.

 

Läs mer om studien från SLU om hästars rörelsemönster:

https://www.slu.se/rorelseasymmetrierungatravhastar

SLU Holding