Nyheter

Medicon Village

Från våra medlemmar

Matchmaking på MEDICA i Düsseldorf

Invest in Skåne
12 september 2019
I anslutning till MEDICA 2019 kommer ZENIT GmbH och Enterprise Europe Network, tillsammans med sektorgruppen Healthcare (SG Health) att organisera en internationell matchmaking i form av 30 minuters f

Pressmeddelanden från våra medlemmar