Nyheter

Medicon Village

Från våra medlemmar

BrainLit – Ny VD

BrainLit
03 maj 2019
Press meddelande BrainLit – Ny VD 5/02/2019BrainLit – företaget som skapat BioCentric Lighting™ – har anställt Niclas Möttus Olsson som ny VD.De senaste 15 åren har Niclas verkat i Asien och USA och f

Pressmeddelanden från våra medlemmar

Nyhetsbrev Prebona HealthCare

06 maj 2019

Bolagets intention med detta korta nyhetsbrev är att kommunicera delar av det löpande arbete som pågår inom Prebona. Avsikten är att...

BrainLit – Ny VD

02 maj 2019

BrainLit – företaget som skapat BioCentric Lighting™ – har anställt Niclas Möttus Olsson som ny VD. De senaste 15 åren har Niclas verkat i...