Nytt samarbete ska få fler att lyckas med sina projektFörseningar i projekt är tyvärr både vanligt och kostsamt för många organisationer. Nu inleder Semcon ett samarbete med Velocity Management Group (VMG) för att stärka erbjudandet inom projektstyrning. Med målet att fler projekt levererar i rätt tid.

– Vi är glada att inleda ett samarbete med Semcon. Deras breda erbjudande och stora marknadsnärvaro är en styrka som kompletterar VMGs innovativa erbjudande för digitalisering av resurs- och portföljstyrning säger Lars Peterson, vd på Velocity Management Group.

 Enligt en rapport från the Standish Group misslyckas organisationer att nå sina mål så ofta som i var fjärde projekt, vilket bland annat innebär förseningar och ökade kostnader. En av anledningarna är att många organisationer behöver hantera flera olika projekt samtidigt, med nyckelpersoner som behövs samtidigt i projekten. Det skapar en komplexitet som är svår att hantera utan smarta supportsystem.

 – VMGs innovativa cloudbaserade resursplaneringsverktyg är ett perfekt komplement till vårt erbjudande inom projektstyrning där vi både utbildar och leder projekt inom många olika branscher. Tillsammans kan vi nu hjälpa fler att lyckas med sina projekt genom både strategiska och praktiska verktyg, säger Anna Nordelöf, avdelningschef på Semcon.

 –  Med hjälp av vår digitala plattform Velocity får organisationen en kontinuerligt uppdaterad översikt över alla sina projekt och resurser tack vare intelligenta algoritmer. Det gör det enkelt att prioritera vilket är en förutsättning för att lyckas med sina projekt, säger Lars Peterson, vd på Velocity Management Group.

 Semcon har en egenutvecklad projektmetodik, XLPM, som ger struktur och stöd för effektivare projekt inom såväl offentlig som privat sektor. Erbjudandet innefattar även förändringsledning, projektverktyg, utbildning och seniora specialister som driver arbetet hos kund.

Velocity Management Group AB, VMG, (www.velocityforprojects.com) är ett svenskt företag med bas på Medicon Village i Lund. Företagets innovativa metoder och verktyg Velocity förbättrar kundernas affärer genom effektivare resursanvändning och kortare och mer exakta leveranstider i projekt. Extrem enkelhet och intelligenta algoritmer gör det möjligt att med realtidsinformation kunna styra resurser och projekt på en helt ny nivå. Läs mer om VMGs erbjudande

 För mer information, vänligen kontakta:  

Lars Peterson, VD, Velocity Management Group AB

Tel: +46 (0)70 595 23 24

Email: lars.peterson [at] vm-g.com

 

 

Velocity Management Group