Området

Att tillhöra något större

Medicon Village är inte bara en mötesplats för idéutbyte och tillväxt. Att arbeta här innebär också att tillhöra något större – något som är viktigt för många människor i form av nya diagnostik- och behandlingsmetoder, nya tjänster och produkter eller innovationer för att förebygga ohälsa. Det är ett sammanhang som är betydelsefullt för samhället som sådant. Och det känns i både hjärta och hjärna.

Men utan de fysiska förutsättningarna är detta inte möjligt. Medicon Village som fysisk plats bygger på närhet till andra, men också på service och ett enklare sätt att bedriva sin verksamhet på. Här finns 132 000 kvm yta varav 65 000 kvm är labblokaler. Mer om detta under ”Lokaler”. Området som sådant ligger precis där vi hör hemma – i en miljö där forskning i världsklass bedrivs. Här finns bland andra BMC (Biomedicinskt Centrum), SUS, MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source). Här är det också nära till både centrala Lund via buss och spårväg, och vägnätet till och från Lund – såväl som ut i världen via t.ex. Copenhagen Airport.