Organisation

Medicon Village är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att vårt överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Kontakta oss: 

Erik Jagesten

Verkställande direktör
Medicon Village Fastighets AB
erik.jagesten@mediconvillage.se
+46 (0)70 520 67 60

Petter Hartman

Verkställande direktör
Medicon Village Innovation AB
petter.hartman@mediconvillage.se
+46 (0)73 909 63 76

Sarah Lidé

Vice VD
Medicon Village Innovation AB
sarah.lide@mediconvillage.se
+46 (0)73 866 31 35

Mikael Lagerwall

Kommunikationschef
mikael.lagerwall@mediconvillage.se
+46 (0)708 47 21 00

Katja Mehnert

Ekonomichef
katja.mehnert@mediconvillage.se
+46 (0)72 993 67 32

Katarina Tofteräng

Projektchef
katarina.tofterang@mediconvillage.se
+46 (0)768 22 13 25

Mats Theander

Chef Drift & Underhåll
mats.theander@mediconvillage.se
+46 (0)706 00 17 30

Lottie Norrsén

Event & Project Manager
lottie.norrsen@mediconvillage.se
+46 (0)735 01 32 95

Nils Hwasser

Kommunikatör
nils.hwasser@mediconvillage.se
+46 (0)708 73 84 02