Paviljongerna åter på plats då bolag växer på Medicon Village

I väntan på The Spark var det TFS som befolkade paviljongerna. Nu är paviljongerna på väg tillbaka uppe på norra området på Medicon Village, för att inhysa Nattaro Labs. Immunovia tar över de lokaler Nattaro lämnar.

-Vi sitter egentligen bra redan idag och hade inga omedelbara planer på att flytta. Men när nu Immunovia behövde utöka är vi glada att kunna hjälpa till, säger Carl-Johan Gustafson, CEO på Nattaro Labs. 

För Nattaro Labs ger paviljongerna en yta på drygt 400 kvadratmeter i de nya lokalerna. Den nya lösningen som Medicon Village har tagit fram tillsammans med Nattaro har gjort att bolaget kunnat samla organisationen och få ett bra arbetsflöde inklusive den egna produktionen.- --Sedan jag kom in i bolaget för drygt fyra år sedan har vi dubblat personalstyrkan och vi är idag nio anställda. Vi har påbörjat vår internationalisering och säljer idag till ett dussin länder i framförallt Europa och Nordamerika, säger Carl-Johan Gustafson.

Immunovia har sedan 2014 när de flyttade från SmiLe Incubator till byggnad 402 vuxit från tre till numera 58 anställda. Immunovia finns i byggnad 402 och i The Spark. Man har också en anläggning i Marlborough utanför Boston, USA, med kliniskt laboratorium för USA samt en kommersiell organisation för USA.

De tillkommande lokalerna i byggnad 402 kommer användas av R&D initialt och senare vara expansionsområde för Immunovias produktionsavdelning.

-Vi behöver nu mer labutrymmen och kontorsplatser som skapas i de lokaler vi tar över efter Nattaro. Vi närmar oss lansering av vår första produkt, IMMray PanCan –d, för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, vilket är orsaken till att vi fortsätter vår mångåriga expansion, säger Mats Grahn, CEO, Immunovia.

 

Medicon Village Innovation AB