Prevas är ny sponsor till SmiLe Incubator

Prevas är ny sponsor till SmiLe Incubator

Konsultbolaget Prevas går in som guldsponsor till SmiLe Incubator. Företaget får kontorsplatser på SmiLe och ska guida inkubatorbolagen i djungeln av regler och kvalitetskrav i områden som läkemedel, diagnostik, e-hälsa och medicinteknik. Prevas är därmed ett av de sju sponsorbolag som stöttar SmiLe.

Genom att avtala med sponsorer knyter SmiLe Incubator kvalificerade experter närmare inkubatorns dagliga verksamhet. Sponsorerna blir en del av SmiLes community och får sitta och arbeta i SmiLes lokaler. De väljs ut i en noggrann utvärderingsprocess där typ av specialistkunskap, engagemang och erbjudanden till inkubatorbolagen vägs in.

– Det har länge varit vår dröm att få arbeta med SmiLe Incubator som driver Sveriges största inkubator inom life science. Det är inspirerande att få ta del av SmiLes erfarenheter och kunskaper men också få ta del av den energi och driv som finns inom inkubatorbolagen. Det är en förmån att få vara med och hjälpa dessa bolag från starten, att utveckla produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa, välbefinnande och räddar liv, säger Maria Gren ansvarig för Prevas satsning inom Quality & Regulatory Compliance i södra Sverige.

- Vi vill redan från start jobba nära inkubatorsbolagen. Detta för att på bästa sätt kunna samarbeta och ge expertsupport anpassad till specifik situation och behov. Regulatoriska frågor kan upplevas svåra. Vi vill avdramatisera detta, hjälpa bolagen att hitta rätt nivå tidigt i sin utveckling och i förhållande till affärsplanen. Annars kan det bli onödigt dyrt och i värsta fall kan arbete behöva göras om, fortsätter Maria Gren. 

– Vi är jätteglada att Prevas konsulter vill komma till SmiLe och arbeta med våra bolag. Prevas kompetents inom life science och framför allt inom regulatoriska frågeställningar blir en väldigt viktig resurs för våra uppstartsbolag. Det är mycket svårt för ett litet bolag att själva välja rätt strategi inom det området, säger Per Brunmark, affärsutvecklare hos SmiLe Incubator.   

Övriga sponsorer till SmiLe Incubator är Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Setterwalls, Zacco och Aqilion.

I bild från vänster: Peter Sundsten, Kristina Hallström, Per Brunmark, Maria Gren, Peter Johansson, Cecilia Larsson.

SmiLe Incubator