Prevention – innovationer bidrar till ett hälsosammare liv

Prevention – innovationer bidrar till ett hälsosammare liv

Föreställ dig att det är möjligt att bromsa sjukdomar i sin linda. Eller helt förhindra att de uppstår. Hur kan detta bli verklighet? Det är en av frågorna som nyligen diskuterades i showen ”Om X Antal År” på Medicon Village. Showen är en av många delar i ett pärlband av händelser under hösten med anledning av firandet av Medicon Village nya huvudbyggnad – The Spark.

Vägar för att bromsa sjukdomar i sin linda, prevention, står i fokus för flera medlemmar på Medicon Village – och deras innovationer skapar redan goda förutsättningar för ett hälsosammare liv. Några är i framkant inom AI (artificiell intelligens), andra inom mervärdesmat eller teknologi.

- Alla svåra sjukdomar idag har blivit kopplade till tarmfloran. Då kan vi mäta, styra och förebygga sjukdom, säger Shahram Lavasani, lundalektor som också är vd på ImmuneBiotech.

Shahram Lavasani var en av personerna på scen i ”Om X Antal År”. Tillsammans med honom fanns också lundaprofessor Charlotte Erlanson-Albertsson och VD:arna Pete Andersen och Joakim Nelson (se faktaruta nedan). De är några av de medlemmar på Medicon Village som jobbar med prevention.

De strävar efter att skapa förutsättningar för att överbrygga de hinder som ofrånkomligt leder till sjukdomar och göra produkter som främjar ett hälsosamt liv.

- Att förebygga sjukdomar främjar inte bara hälsa och livskvalitet. Det gynnar också ekonomisk stabilitet. Medicon Village bidrar till att skapa en plats där innovatörers och entreprenörers drömmar blir verklighet, så att deras innovationer snabbare når potentiella patienter, säger Kerstin Jakobsson, vd på Medicon Village Innovation AB.

Bland innovationerna på Medicon Village finns verktyg som förutspår fallrisken och hindrar fall, den vanligaste orsaken till dödsolyckor. Här finns aptitdämpande preparat, baserade på naturliga ämnen utvunna ur spenatblad, och inflammationshämmande probiotika på en supercocktail av nyttiga bakterier – båda testade i kliniska försök. Och så finns det innovationer som nyttjar ljus; belysning, som inkluderar sensorer och algoritmbaserade ”ljusrecept”, för att efterlikna solljus, främjar hälsa och välbefinnande och, en kombination av en nobelprisbelönad nanoteknik, tillsammans med patenterade mekanik, elektronik, optik och mjukvara renar vatten – från till exempel legionella.

- Vi kommer att kunna bygga bort sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar. De kommer att kunna försvinna. Då kommer vi att leva längre, säger Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet och grundare av bolaget Greenleaf Medical.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.

 

Om panelen i Om X Antal År

I den panel som diskuterade prevention – hur ska vi äta, leva, göra för att leva länge – i showen Om X Antal År deltog:

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, och grundare av bolaget Greenleaf Medical på Medicon Village. Bolaget har tagit fram ett aptitdämpande preparat baserat på naturliga thylakoider utvunna ur spenatblad. Utveckling av kosttillskott och functional food utifrån gröna växter (blad, alger) är målet för det svenska forsknings- och utvecklingsbolaget Greenleaf Medical. Charlotte Erlanson-Albertsson är en flitigt anlitad föreläsare och har bland annat skrivit boken: ”Äta för livet – maten som gör dig frisk och stark”.

Shahram Lavasani, universitetslektor och vd på ImmuneBiotech, har doktorerat i immunologi med fokus på hur tarmen och hjärnan kommunicerar. Bolaget har utvecklat sin första produkt Gutmagnific, en vetenskapligt framtagen supercocktail av nyttiga bakterier mot IBS, irritable bowel syndrom, som drabbar 10-15 procent av befolkningen. Bolaget startade på SmiLe Incubator och växer nu vidare i Medicon Village miljön. Shahram brinner för frågor som rör tarmen och tarmsystemets kommunikation med hjärnan, vad vi ska äta, hur vi ska leva för att minska risken för inflammatoriska sjukdomar.

Pete Andersen, vd på Watersprint på Medicon Village. Bolaget har tagit fram en teknik som renar vatten genom en kombination av UVC-LED genererad nanoteknik - en nobelprisbelönad teknik – tillsammans med deras patenterade mekanik, elektronik, optik och mjukvara. I dag finns bolagets produkt i olika varianter och kan installeras på vattenledningar under vasken, i kaffeautomater, integrerade i duschpaneler mot legionella eller som portabla fältvarianter för dricksvatten drivna av solceller. Teknologin har uppmärksammats av stora aktörer internationellt, och är viktig i kampen för rent dricksvatten och legionella.

Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne med säte på Medicon Village. Mellan 2009 och 2015 arbetade Joakim Nelson som VP, Head of External Innovation & Standardization, Technology på Sony Mobile i Lund. Han har tidigare arbetat många år som chef inom Ericsson, Sony Ericsson, Anoto och flera andra företag i olika länder. Joakim var också med och byggde upp Mobile Heights i Lund samt var dess ordförande i fem år. Joakim Nelson har bred kunskap inom frågor som rör health tech.

Under vinjetten ”Framtidens Medicon Village” möter ni Medicon Village medlemmar från alla fokusområden – allt från förebyggande livsstil, till diagnos och till hur vi tar hand om oss när vi blir sjuka. I nästa artikel i serien kan du läsa om spjutspetsforskning inom diagnostik och i den tredje artikeln om vad som kan bli banbrytande inom behandling och vård.

Medicon Village Innovation