Professionella nätverk viktiga för mötes- och innovationsplattformen

Forskningsbyn Medicon Village är det naturliga navet för forskning och företagande med inriktning på Life Science i Sydsverige. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ger fler människor ett friskare och hälsosammare liv.

Som ett led i det arbetet driver vi nätverk som gynnar kunskapsutbyte och nätverkande mellan medlemmar, men även mellan medlemmar och andra utan fast förankring på Medicon Village. Nätverken har olika form och inriktning. Vill du bli medlem i ett av våra nätverk är du välkommen att kontakta kontaktpersonerna nedan. Vill du starta och driva ytterligare ett nätverk på Medicon Village är du välkommen att kontakta lottie.norrsen@mediconvillage.se.

Medicon Villages Regulatory Affairs-nätverk

Ett nätverk för personer som arbetar med RA (Regulatory Affairs).

Syfte
Nätverket är ett forum där medlemmarna aktivt utbyter erfarenheter och delar med sig av kompetens om och erfarenhet av RA-relaterade frågeställningar från sitt dagliga värv.

Avgränsningar

 • Inga inträdeskrav.
 • Ingen medlemsavgift.
 • Nätverket vänder sig till medarbetare inriktade på RA på verksamheter inriktade på både medicinsk utrustning och läkemedel på Medicon Village med omnejd.
 • Deltagande på möten är begränsat till en person per verksamhet.
 • Nätverket är ett kompetensforum och ej avsett för marknadsföring av tjänster.
 • Information som delas under möten är ej avsedd för spridning, om så ej uttryckligen anges.

Möten
Ca åtta fysiska möten per år vid lunchtid. Eftersom nätverket bygger på relationer genomförs möten endast undantagsvis digitalt.

Deltagande
Mötesinbjudan via Outlook till nätverksmedlemmar. 

Ansvariga
Styrgruppen består av Matilda Hugerth (Amniotics), Annette Mattsson (Camurus), Marie Grey (BiBB och CLS) och Susanne Larsson Faria (Truly Labs). Kontaktperson är Matilda Hugerth (msh@amniotics.com).

Medicon Villages Quality Assurance-nätverk

Ett nätverk för såväl QA-specialister som den som arbetar med QA-relaterade uppgifter startas hösten 2022 på Medicon Village.

Syfte
Nätverket är ett forum där medlemmarna aktivt utbyter erfarenheter och delar med sig av kompetens om och erfarenhet av QA-relaterade frågeställningar från sitt dagliga värv.

Avgränsningar

 • Inga inträdeskrav.
 • Ingen medlemsavgift.
 • Nätverket vänder sig till QA-specialister och personer som arbetar med QA-relaterade uppgifter på verksamheter inriktade på Life Science på Medicon Village med omnejd. 
 • Nätverket är ett kompetensforum och ej avsett för marknadsföring av tjänster. 
 • Information som delas under möten är ej avsedd för spridning, om så ej uttryckligen anges.
 • Deltagande på möten är begränsat till två personer per verksamhet.
 • Möten på engelska eller svenska (svenska talas när endast svensktalande medverkar).

Möten
Ca åtta fysiska möten per år. Eftersom nätverket bygger på relationer genomförs möten endast undantagsvis digitalt.

Deltagande
Mötesinbjudan via Outlook till nätverksmedlemmar. 

Ansvariga
En styrgrupp är under bildande. Kontaktperson är Nelly Fransén (nelly.fransen@arexadvisor.com).

Medicon Villages Medical Writing-nätverk

Ett nätverk för medical writers startas hösten 2022 på Medicon Village.

Syfte
Nätverket är ett forum där medlemmarna aktivt utbyter erfarenheter och delar med sig av kompetens om och erfarenhet av medical writing från sitt dagliga värv. Nätverket är ej begränsat avseende typ av dokument (regulatoriska dokument eller publikationer) eller utvecklingsfas.

Avgränsningar

 • Inga inträdeskrav.
 • Ingen medlemsavgift.
 • Nätverket vänder sig till Medical writers boende eller verksamma i Öresundsregionen. 
 • Nätverket är ett kompetensforum och ej avsett för marknadsföring av tjänster. 
 • Information som delas under möten är ej avsedd för spridning, om så ej uttryckligen anges.

Möten
Ca fyra fysiska möten per år lunch- eller eftermiddagstid. Eftersom nätverket bygger på relationer genomförs möten endast undantagsvis digitalt.

Deltagande
Mötesinbjudan via Outlook till nätverksmedlemmar. 

Ansvariga
En styrgrupp är under bildande. Kontaktperson är Karin Gewert (karin.gewert@writewise.se).