Rapportsläpp idag om finansieringslandskapet - träffa författaren på Medicon Village under Innovation Week

Idag släppte Sweden Bio resultatet av en undersökning om finansieringslandskapet. Rapporten visar att den växande life science-sektorn i Sverige under den senaste tioårsperioden utökat möjligheterna att finansiera sin verksamhet.

Svenska privata aktieinvesterare (t.ex. private equity och venture capital) fortsätter att vara den vanligaste källan till finansiering, men andelen för denna grupp minskade kontinuerligt i betydelse under perioden mestadels som resultat av ett ökat antal börsnoteringar med påföljande nyemissioner. Även mjuka finansieringskällor, såväl från statliga verksamheter av typen Vinnova och Almi, som från europeiska stödprogram av typen Horizon 2020 ökade. Under 2018 minskade antalet börsintroduktioner på de dominerande svenska börslistorna – Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight – men i gengäld ökade markant antalet omfinansieringar (refundings) av tidigare noterade bolag. 

Rapporten är en studie av svenska life science-bolags finansieringshistoria kompletterad med senaste siffror och en analys av vad som händer på börsen. I rapporten ingår data på 361 finansieringshändelser sedan grundandet i 46 bolag under perioden 2007-18. Rapporten, författad av Sten Westerberg vid Westerberg Kommunikation, är framtagen av SwedenBIO tillsammans med Invest in Skåne, Business Region Göteborg och Invest Stockholm.

Vill du höra mer om rapporten och ställa frågor direkt till författaren? Anmäl dig till VC hjärta EU - vad händer i finansieringsflödet för life science företag

Ta del av rapporten här

 

 

 

 

Medicon Village Innovation AB