Rekordsnabb utveckling av Viraspec – förvärvas efter 6 månader

Rekordsnabb utveckling av Viraspec – förvärvas efter 6 månader

SmiLe-bolaget Viraspec är Mohamad Takwas tredje bolag i SmiLe Incubator. Tillsammans med övriga grundare – fyra seniora internationella forskare – har han utvecklat en snabb och känslig teknik för att detektera coronavirus i saliv vid aktiv infektion. Sex månader efter grundandet har bolaget köpts upp av noterade Aegirbio, ett Lundabolag som har covid-19 som ett av sina prioriterade områden.

Viraspec startades i mars i år baserat på grundarnas expertis inom diagnostik och så kallad ”lateral flow”-teknik vid diagnostiska test. Som exempel på ett sådant känt test kan graviditetstestet nämnas, stickan som med hjälp av några droppar urin visar med streck i en display om kvinnan är gravid.

Bolaget utvecklar ett diagnostiskt test för covid-19 och har på mycket kort tid förfinat själva lateral flow-tekniken – den har högre känslighet för det den ska detektera än tidigare. Dessutom har de nu utvecklat ett snabbt diagnostest som bara tar 2-3 minuter som kan visa på förekomsten av coronavirus som ger covid-19 i saliv – vilket ger enklare tester än med blodprov, och också mer tillförlitliga eftersom förekomsten av viruspartiklar är större i saliv än i blod hos den som är sjuk. 

Det är bland annat denna förbättrade teknik som intresserat Aegirbio.

– Nu är vår metod nära en marknadslansering vilket kan göras lättare inom ett större bolag som Aegirbio. Viraspec hade inte kunnat göra utvecklingen av tekniken om vi inte fått stöd av SmiLe i form av verifieringsmedel – vi har drivit bolaget helt på ”mjuka pengar” – och vi är tacksamma över den vägledning vi fått av SmiLes coacher och experter, säger Mohamad Takwa.

– Vi gratulerar teamet till att ha utvecklat Viraspec till ett väldigt värdefullt bolag på så kort tid. Och vi är speciellt glada över att serieentreprenörer som Mohamad Takwa återkommer gång på gång till SmiLe för få vårt stöd och ta del av den breda kompetens som finns i vår community av entreprenörer, sponsorer och rådgivare. Mohamad är en förebild och delar generöst med sig av sina erfarenheter till andra uppstartsbolag i vår community, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator på Medicon Village i Lund.

För mer information om Viraspec, kontakta: Mohamad Takwa, +46 723222221, mt [at] thyrolytics.comwww.viraspec.com

 

 

SmiLe Incubator