Så genomgick labbet nålsögat

Så genomgick labbet nålsögat

Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, har i över 30 år arbetat med att analysera markörer för exponering av olika miljögifter. Efter att ha genomgått nålsögat genom en mängd kvalificerade prövningar och tester, har laboratoriet nu blivit uppgraderat till EU-certifierat expertlaboratorium. Nu är laboratoriet ett av Europas främsta inom sin nisch och ligger i fronten för framtida miljöexponeringar.

Det är Human Biomonitoring för Europe (HBM4EU) som står bakom det europeiska projektet, som vill främja human biomonitorering och på så sätt stödja riskbedömningar och reglering av kemikalier. Biomonitorering används för att mäta människors exponering för kemikalier genom analyser av tex blod- eller urinprover.

Önskvärt hade varit att alla labb i Europa får fram likartade analyser från samma prover, men det är tyvärr långt ifrån fallet. Det blir mycket skiftade resultat från enskilda laboratorier, vilket självklart är ett problem när man försöker standardisera en mätprocess.

– Poängen med projektet är att hitta laboratorier som får samma, korrekta resultat. Får man inte det bör man inte få fortsätta att analysera, säger Thomas Lundh, forskare på Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

Laboratoriet i Lund fick godkända analyser för flera ämnesgrupper som till exempel mjukgörare, plastkemikalier och tungmetaller. De är breda inom sin nisch och har nu blivit EU-certifierade, vilket innebär en hög status i laboratorievärden.

– Rent praktiskt går det till så att vi får en mängd prover skickade till oss i form av urin, blod eller andra biologiska material. Analysresultatet jämförs sedan med ”facit” och man får veta hur korrekt analys man har gjort, fortsätter Thomas Lundh.

Det moderna laboratoriet som huserar på Medicon Village, har under de senare åren haft möjlighet att investera i det senaste inom masspektrometri, vilket innebär att man kan mäta flera parametrar snabbare och simultant. Men teknik och resurser är långt ifrån hela förklaringen till laboratoriets framgång. Det finns en unik kompetens bland medarbetarna och många års erfarenhet både hos dem som hanterar instrumenten och de som tolkar resultaten:

– Vi har haft möjlighet att följa med i kunskapsutvecklingen de senaste åren och har utvecklat många nya metoder som till exempel specialanalyser av bekämpningsmedel, säger Christian Lindh, en av forskargruppsledarna på Arbets- och miljömedicin.

Att bli certifierade har varit mycket tidskrävande och arbetet med EU projekt är väldigt byråkratiskt. Trots det är erkännandet ett viktigt genombrott och värt allt pappersarbete menar Christian Lindh. Laboratoriet räknas nu till ett av Europa främsta inom sin nisch och det medför en hög status. Med framgången följer förfrågningar om samarbeten från hela världen, vilket öppnar dörrar till helt nya nätverk och möjligheter.

– Det ”fiffiga” med certifikatet är att man kan lita på våra analyser och det är ju självklart attraktivt bland forskare och andra samarbetspartners som vill ha med oss i sina studier. Inom den nationella miljöövervakningen med uppdragsgivare som Naturvårdsverket och Livsmedelsverket, ger certifikaten en garanti till våra analysresultat, speciellt vid uppföljningar och studier av tidstrender. tidstrender. Och när vi själva söker pengar eller publicerar  våra forskningsprojekt, är certifikatet också en fjäder i hatten, avslutar Christian Lindh.

Text och foto: Åsa Hansdotter

Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin i Lund