Så skalar man upp sitt bolagDet går bra för life science branschen i regionen. Bolag står nu i kö för att bli noterade på börsen. Och pandemin har inte bara inneburit svårigheter, utan även nya möjligheter för bolagens väg till kommersialisering och patientnytta. Det framgår av en session på ”Istället för i Almedalen” igår där Medicon Village var värd och bolag med säte på Medicon Village var med i panelen.

”Istället för i Almedalen” arrangeras digitalt av Altitude Meetings under Almedalsveckan. Bolagens vd:ar och en styrelserepresentant delade med sig av tips, förutsättningar och egna erfarenheter för att fortsätta växa, få finansiering och attrahera kompetens.

Lyssna på dem i VIDEON. De ger tips som bland andra de över 25 noterade bolagen på Medicon Village kan dra nytta av.

Panelen bestod av Johan Ny, vd på NYConsulting, Christina Östberg Lloyd, vd på Pharmiva AB, Hanna Sjöström, vd på GPX Medical, och Mats Grahn, styrelserepresentant på Cellevate AB.

Så när väljer man att gå på börsen? Och vilka förutsättningar behövs för att bolagen ska växa?

Att gå på börsen

I Sverige finns en möjlighet att börsnotera sig i väldigt tidig fas för att via den plattformen hitta finansiering. Det berättade Johan Ny, vd på NYConsulting. Han menar att notering är ett av flera verktyg i finansieringsresan. Då behöver bolaget visa sin utvecklingsväg och den kommersiella relevansen. Något som kan bidra till att stärka bolagens strategi.

-          Att gå på börsen gav oss enormt mycket kraft och möjlighet att ännu mer djupdyka i strategin och förtydliga den, säger Christina Östberg Lloyd, vd för Pharmiva AB.

Pharmiva AB och GPX Medical är två bolag från Medicon Village som börsnoterades mitt under pandemin. Deras vd:ar, Christina Östberg Lloyd och Hanna Sjöström, var båda överens med Johan Ny om att de breda massorna blivit mer medvetna om branschens nytta till att bidra med nya medicinska och medicintekniska produkter. Det bidrog till att småsparare blev många bolags räddning under pandemin.

Att skapa förutsättningar

Nycklar till att växa och få finansiering innefattar även att attrahera erfaren kompetens till små bolag som effektivt kan leda bolaget till börsnotering. Det pratade bland annat Mats Grahn från styrelsen i Cellevate AB om. Han lyfte fram vikten av att attrahera personer med kommersiell erfarenhet av just de delar som krävs för att få projektet på marknaden. Samtidigt är en bra ledning en förutsättning för att få in pengar och finansiera projektet.

-          För att attrahera människor med 20–25 års erfarenhet till små bolag är det viktigt att komplettera lön med andra fördelar. Det är en diskussion i Sverige som inte är löst. Då kan man attrahera ännu mer kapital till Sverige och få hit de bästa från hela världen, säger Mats Grahn.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

Medicon Village Innovation AB