Skattefri Coronagåva får höjt värde

Skattefri Coronagåva får höjt värde

Den skattefria Coronarelaterade gåvans värde till medarbetare har höjts för år 2021. Den skattefria Coronagåvan för år 2020 var 1000 kronor. För inkomstår 2021 blir det nu en höjning till 2000 kronor, vilket blir det värde en gåva som arbetsgivare i Sverige kan ge till en anställd utan skattekonsekvenser. Det vill säga det blir ingen tvingande förmånsbeskattning att hantera (där många anställda annars får betala ca 50% i skatt av gåvans värde), inte heller blir det några sociala avgifter för arbetsgivaren att betala.

Denna gåva är en skattefri gåva som är utöver de redan existerande, lagreglerade skattefria gåvorna som vi känner igen som julgåva, minnesgåva och jubileumsgåva.

För denna coronarelaterade gåva som är skattefri upp till 2000 kronor, så anges även särskilt att de anställda kan få denna gåva som ett presentkort på restauranger och butiker och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Har du andra skatte- eller momsfrågor? Våra skatte- redovisnings- och lönekonsulter hjälper dig gärna. Vi på Accountor kan givetvis även ta hand on hela er redovisning eller lönehantering. Du hittar oss i The Spark, eller kontakta Malin Nordfjäll, malin.nordfjall [at] accountor.se, 010-475 01 50.

Accountor