SmiLe ska delta i Världsutställningen Expo 2020 i Dubai

SmiLe ska delta i Världsutställningen Expo 2020 i Dubai

SmiLe Incubator har som första företagsinkubator signerat avtal om att stötta Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai. Avtalet har ingåtts med den svenska regeringens specifikt tillsatta Expo 2020-kommitté. SmiLe ska medverka som ”officiell organisation” och kommer att stå bakom vissa satsningar i den svenska paviljongen.

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai, som ska pågå mellan oktober 2020 och april 2021, blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.

Temat är ”Connecting Minds, Creating the Future”. Arrangörerna räknar med att 190 länder kommer att delta och att Expon kommer att få 25 miljoner besökare. Under ett antal veckor, vilka är inte beslutade ännu, kommer världsutställningen att ha ett speciellt life science-fokus.

Officiella organisationer som hittills beslutat delta är, förutom SmiLe Incubator, Business Sweden, Svenska Institutet, Swecare, Teknikföretagen, Tillväxtverket, Vinnova, Visit Sweden, Esportal, Hack for Sweden och Make Trade. Officiella organisationer definieras i sammanhanget som ”företag och regioner som stöttar det svenska deltagandet genom samarbete”. Andra organisationer samt företag stöttar med olika typer av finansiering och sponsorskap.

– Sverige har många innovativa bolag. Ett stort antal kommer från Lunds universitet och flera av dessa som är inom life science finns hos oss på SmiLe. Vi prioriterar internationaliseringsarbete och därför är det en utomordentligt bra möjlighet att visa upp våra inkubatorbolag på Världsutställningen tillsammans med övrig svensk industri, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

– Jag är glad att SmiLe är med på Expo 2020 som första inkubator. Livsvetenskaperna är ekonomiskt viktiga för Sverige och för att världens patienter ska få bättre behandlingar i framtiden. SmiLe och Lund är ett livskraftigt och kreativt centrum för detta och vi kan erbjuda världen investeringsmöjligheter i framtidens sjukvård, säger Anders Lönnberg, Generalkommissarie för Sveriges deltagande i Expo 2020 Dubai.

För mer information, se: www.expo2020.se

 

SmiLe Incubator