Snabb digital omställning i Region Skåne

Snabb digital omställning i Region Skåne

Statistik från Microsoft visar att Region Skåne är den organisation som haft den största ökningen av digitala möten i Västeuropa sedan början av mars. Siffrorna visar den stora och snabba omställning som hela vården i Skåne gjorde.

Cirka 14 000 medarbetare i Region Skåne använder Teams varje dag för möten, chatt och telefoni. Och med närmare 38 000 unika inloggningar per månad, gör det Region Skåne till ledande i Nordeuropa.
– Medarbetarna visade stor förmåga att anamma nya verktyg och snabbt ställa om för att kunna fortsätta utföra sitt arbete, kommenterar Niklas Gustafsson, utvecklingschef IT/MT i Region Skåne.

Inom vården har tekniska lösningar införts för att upprätthålla dialogen med patienterna, både inom slutenvården på avdelningarna till primärvården och patienterna hemmavid.
– Krisen har accelererat användningen av ny teknik och digitala kontaktvägar för patienterna, som till exempel videobesök och tekniker för monitorering i hemmet. De här lösningarna är inte bara ett sätt att hantera en kris, utan framför allt viktiga för vården på lång sikt, säger Niklas Gustafsson.

Bildtext: Niklas Gustafsson, utvecklingschef IT/MT

Region Skåne