Sorbus Biomedical – ett nytt inkubatorbolag hos SmiLe

Sorbus Biomedical – ett nytt inkubatorbolag hos SmiLe

Under sin forskningskarriär gjorde Roger Rönn en upptäckt som kan komma att medföra ett paradigmskifte inom cellodling. Baserat på upptäckten utvecklar han en maskin som ger bättre kvalitet på framodlade celler än vad dagens metoder gör. Med hjälp av SmiLes inkubatorprogram och välutrustade laboratorier ska han och hans bolag Sorbus Biomedical nu ta innovationen vidare mot kommersialisering.

En stor del av den spännande forskning som rör behandling av sjukdomar har de senaste 15-20 åren handlat om att – från donerade mänskliga celler – kunna framställa en större volym funktionsdugliga celler som sedan kan användas i klinik. Ett återkommande problem är att de celler som odlas inte håller måttet då de förlorar mycket av sin funktionalitet jämfört med ursprungscellerna. Forskare spekulerar i om detta beror på att det saknas någon komponent i odlingssubstraten.

Roger Rönn håller på att utveckla en lösning på problemet. Baserat på sin tidigare forskning, där han visade hur dagens standardutrustning direkt orsakar funktionsnedsättande skador på odlade celler, utvecklar han nu en produkt. Den kan användas tillsammans med dagens tillgängliga cellodlingsutrustning för att producera celler av mycket högre kvalitet än vad som hittills varit möjligt.

Nu vill han kommersialisera innovationen i sitt nystartade bolag Sorbus Biomedical.

– Jag är glad att ha blivit antagen till inkubatorprogrammet och få tillgång till SmiLes affärsutvecklingsresurser och välutrustade laboratorier. Den avancerade utrustningen för analys med hjälp av masspektrometri som finns hos SmiLe är nödvändig för min fortsatta produktutveckling. Tidigare fick jag förberedande stöd och utveckling vid Medeon Science Parks förinkubator i Malmö, vilket var värdefullt och gjorde mig redo för detta steg, säger Roger Rönn, som i sin forskarkarriär verkat vid Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund, samt i Japan, USA och Skottland.

– Sorbus Biomedicals behov visar hur viktigt det är för små uppstartsbolag att få tillgång till kvalificerade instrument och kompletta labbmiljöer, sådana som de som finns på SmiLe, för att ta sina teknologier och produkter till marknaden. Sorbus Biomedical är också ett bra exempel på när en unik innovation från universitetetsvärlden genom professionellt affärsstöd från oss på sikt kan ge bättre behandlingsmetoder, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba [at] smileincubator.life ()

SmiLe Incubator