Spetsforskning: Framtida hjälp för patienter med Parkinsons sjukdom och kronisk smärtaProfessor Jens Schouenborg vid Neuronano Research Center på Lunds universitet och grundare av Neuronano AB på Medicon Village, har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram nya mycket tunna implanterbara elektroder som kan användas för att avlyssna kommunikationen mellan nervceller i hjärnan. Detta kan i framtiden tex användas för att hjälpa patienter med Parkinsons sjukdom eller kronisk smärta. Målet med forskningen är att förstå hur hjärnan fungerar och vad som gått fel vid skada eller sjukdom.

Se inslaget i SVT Rapport från fredag 19 februari i videospelaren ovan.

Lunds universitet - Neuronano Research Center