Stanna eller gå?

Stanna eller gå?

Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, har precis slutfört underlagsrapporten till Delegationen för senior arbetskraft på uppdrag av regeringen. De har fått i uppdrag att hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens, så att de som vill och kan ska kunna fortsätta arbeta efter pensionsåldern.

Medellivslängden har blivit högre och många är friska långt upp i åren. Men för att Sveriges pensionssystem ska fungera behöver vi jobba två tredjedelar av vårt liv och senarelägga pensionsåldern. Kerstin Nilssons forskning handlar om vad som gör att vi mår bra på arbetet och vilka faktorer som påverkar hur länge vi vill eller kan arbeta kvar på vår arbetsplats.

-  Arbetet är en av de faktorer där vi får mycket stimulans och därför vill många fortsätta att jobba, men kanske på ett lite annat sätt.

För att ta tillvara äldres kompetens och hindra åldersdiskriminering vill därför regeringen se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Kerstin Nilssons SwAge -modell, ett arbetsredskap i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ligger till grund för hennes rapport.

-   Ofta är det kortsiktiga produktionsmål och hög effektivitet som får företräde i företaget, men vi behöver tänka mer långsiktigt för att alla medarbetare ska hålla.

I rapporten listar Kerstin Nilsson fram flera idéer för ett längre och mer hållbart arbetsliv:

-  Att anpassa arbetet efter äldres förutsättningar som t ex att ge utrymme för att styra och förkorta sin arbetstid. Eller att få träna på arbetstid för att minska effekterna av yrken med stor belastning. Men även att öka kunskapen hos arbetsgivare och underlätta för äldre att starta eget företag. Vi måste ta ett helhetsgrepp över de olika faktorer som avgör om en person kan och vill stanna i arbetslivet eller om hen vill gå i pension.

Rapporten
Mer om Kerstin Nilssons forskning

Text och foto: Åsa Hansdotter

Lunds universitet - Institutionen för laboratoriemedicin i Lund