Större donationer till fler när stiftelse förnyas

Större donationer till fler när stiftelse förnyas

Betydande donationer förväntas under året ges till fortsatt utbyggnad av forskning på Medicon Village. Det meddelar den stiftelse som äger Medicon Village, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsen har även beslutat om en ny placeringsstrategi, som innebär att stiftelsen kan placera medel i start-up bolag med koppling till den forskning som stiftelsen stödjer.

- Stiftelsen förväntas under året göra de första investeringarna av detta slag, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och life science, så att hälsovård, utveckling, innovation, och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

Forskare tar plats i styrelsen

Donationsverksamheten för Medicon Village ägarstiftelse förstärktes förra året. Genom en omorganisation, högre uthyrningsgrad och det nya huset på Medicon Village kommer stiftelsen kunna få större utdelningar, från bland annat Medicon Village överskott och annan avkastning. Det medför i sin tur att stiftelsen kan göra fler och större donationer. Styrelsen utökades också med två framstående forskare – Thomas Laurell, professor på Lunds Tekniska Högskola, och Jan Nilsson, professor på Lunds universitet.

- Vi arbetar även vidare på att utveckla samarbeten med andra stiftelser för att därigenom öka resurserna som kan tillföras forskningen, berättar Göran Grosskopf.

Resultatet av dessa åtgärder kommer att märkas redan under året.

- Inom inte minst cancerområdet har vi genom egna donationer och samarbete med andra stiftelser kunnat starta betydelsefulla projekt och vi hoppas att vi redan under våren kan göra ännu större satsningar för att garantera fortsättningen av påbörjade projekt, berättar Göran Grosskopf.

Överskott går tillbaka till forskningen

Ägarstiftelsens direkta och indirekta donationer kommer bland annat från överskottet av Medicon Village verksamhet samt etablerade samarbeten med andra stiftelser, som till exempel Mats Paulssons stiftelse. Drygt 125 miljoner kronor har på så sätt tillförts forskningen på Medicon Village sedan starten 2012.

Förra året var Sara Ek en av mottagarna. Hon är professor på institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet, med säte på Medicon Village. Donationen bidrog till en långsiktig satsning.

- Donationen på 3.3 miljoner innebar att vi har kunnat anställa en person med väldigt värdefull kompetens. Nu kan vi använda en ny teknik, där vi särskiljer olika celler i tumörvävnad, och få en mycket högre upplösning i vår analys än tidigare. Vi tror att det kommer leda till att vi bättre kan välja vilken behandling en viss patient ska ha, berättar Sara Ek.

Utöver donationerna finns investeringar på drygt 90 miljoner. Dessa har stiftelsen under samma period gjort i preklinisk anläggning, infrastrukturen, instrument och innovationsplattformen – för att bygga upp en attraktiv forskningsmiljö.

- Den modell som valts för Medicon Village, med överskott som går direkt tillbaka in i forskningen, är avgörande för att skapa en positiv och attraktiv miljö för forskarna. De vet att den egna verksamheten också bidrar till fortsatta donationer och att föra utvecklingen framåt – som ringar på vattnet, säger Göran Grosskopf.

Beslut om donationer tas i höst, efter att stiftelsen infört ett nytt sätt att ansöka om medel – med något undantag.

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.
Foto: Pierre Ekman

Faktaruta

Mats Paulsson grundade Medicon Village ägarstiftelse år 2011 genom en privat donation på 100 miljoner kronor.

Mats Paulsson har även grundat andra stiftelser till förmån för framsteg inom medicin och life science, bland annat insamlingsstiftelsen Forget Foundation och Mats Paulssons stiftelse. Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande har även genom initiativ med Stefan Paulssons cancerfond donerat till projekt på Medicon Village.

Dessa fick pengar 2018

 • Immunprofilering av tumör och blod hos lymfompatienter

  Mottagare: Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet
  Donerande stiftelser: Mats Paulssons stiftelse för forskning innovation och samhällsbyggande (3 000 000 kr) och Stefan Paulssons cancerfond (300 000 kr). Totalt 3 300 000 kr.

  Projektet syftar till att undersöka om det är möjligt att använda immunprofilering baserat på ett enkelt blodprov för att identifiera patienter som kan dra nytta av en viss immunstimulerande behandling, det vill säga utveckla en metod för att möjliggöra patientspecifika behandlingsval. Projektet leds av professor Sara Ek.

 • Identifiering av ärftlig risk för bröstcancer

  Mottagare: Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  Donerande stiftelser: Mats Paulssons stiftelse (600 000 kr) och Stefan Paulssons cancerfond (150 000 kr). Totalt: 750 000 kr.

  Projektet avser att identifiera individer med ärftligt ökad risk att utveckla bröstcancer, i syfte att förhindra förloppet eller möjliggöra tidigare upptäckt när sjukdomen fortfarande är botbar. Metoden bygger på modern sekvenseringsteknologi, att kostnadseffektivisera och möjliggöra för fler individer att få genetisk utredning. Projektet leds av professor Åke Borg.

 • Kronisk smärta

  Mottagare: Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet
  Donerande stiftelse: Mats Paulssons stiftelse (750 000 kr). Totalt 750 000 kr.

  Test av patient-specifik app, Pain Drainer, ett verktyg för att öka livskvaliteten hos patienter med kronisk smärta. Appen bygger på Artificiell Intelligens (AI) som kan analysera patientens hela livssituation - som sömn, arbete, fritidsaktiviteter, träning och hushållsarbete - och ge svar på vilka aktiviteter som kan kombineras och vad som inte fungerar att göra samma dag utan att ge stor smärtpåverkan. Projektet leds av professor Carl Borrebaeck.

Medicon Village Innovation