Sustainnovation – environment, businesses, success

Sustainovation

Hur skapar vi hållbar folkhälsa? I serien ”Sustainnovation” speglar vi under våren innovativt arbete för ökad  hållbarhet.

Hur kan vi få innovation och tillväxt samtidigt som vi jobbar i hållbara processer? Hur balanserar life science bolag ekonomi och klimat? Att arbeta innovativt med hållbarhet i mikro- och  makroperspektiv är inte bara trendigt, utan helt nödvändigt. På Medicon Village strävar vi efter att arbeta hållbart både vad gäller infrastruktur, människor och mötesplats. Medlemmarna på Medicon Village jobbar dagligdags med att utveckla hållbar sjukvård, smart diagnostik och innovativ kunskapsdelning. 

Hur skapar vi hållbar folkhälsa? I serien ”Sustainnovation” speglar vi under våren innovativt arbete för ökad  hållbarhet.


 

Hur får vi grön tillväxt genom innovativ och hållbar grön produktion?

PODCAST Det finns många innovatörer och entreprenörer inom den svenska gröna näringen, framför allt i Skåne. Lär dig mer om hur SLU kan hjälpa dig som har en grön idé eller innovation. Vilka misstag och fallgropar ska man försöka undvika? Hur hittar man finansiering? Vad bör man tänka på för att skala upp sin produktion? 

I premiäravsnittet av Lunch & Learn podden från Medicon Village samtalar Nina Jansdotter med Håkan Isaksson som är affärsstrateg på SLU - Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Läs mer om poddavsnittet här

 

The Bridge Digital Talk #24 Magnus Qvant

The Bridge Talk #24 Magnus Qvant

EVENT - 7 MAY Cities experience pressures and stresses, sudden and shocking as well as chronic. This has become painfully true through the last months’ ongoing pandemic. Among the chronic challenges are climate change, aging cities and ever disruptive technologies. All challenges impact the functionality of our cities and regions.

If we fail to maintain the functionality of cities and regions, the costs are far beyond the obvious direct costs. By investing in urban resilience, with smart and sustainable solutions, we can be better prepared.

Magnus Qvant is a co-founder of Nordic Urban Resilience Institute and will share insights on how to achieve sustainable societies by making them resilient.

Read more and sign up!

 

 

Nytt showroom visar hur ectogrid fungerar

Future by Lund - Ectogrid showroom

ARTIKEL Skulle spillvärmen från en serverhall kunna värma en livsmedelsbutik eller ett bostadshus? Och hur blir det om fastigheter med kontor eller labb kopplas till systemet?

I ett nytt showroom på Medicon Village visas hur E.ONs energiinnovation ectogrid™ kopplar ihop områdets byggnader så att de kan dela även små överskott av värme och kyla med varandra. Besökare kan uppleva systemet som kan vara en pusselbit till att minska både klimatavtryck och kostnader.

Läs hela artikeln

Hur kan bolag jobba med hållbarhetsfrågor och samtidigt skapa affärsmöjligheter?

Sustainnovation - intervju Eva Vati

INTERVJU Vi får handfasta tips på hur man kommer igång med hållbarhetsarbete både utifrån jordens bästa och och utifrån affärsmöjligheter. Hur kommer man igång? Hur kan man tänka kring de globala målen och de underliggande delmålen?

Anette Orheim på Medicon Village intervjuar Eva Vati på Vati of Sweden.

Se videointervjun

Så skapas en proteinfabrik med växter från skånska åkrar

Lunch-and-Learn-2020-900

PODINSPELNING - Vårt behov av alternativa proteiner har aldrig varit större. När alltfler äter mindre kött av hänsyn till djuren, klimatet eller hälsan köper vi mer produkter av soja och andra proteinrika grödor. Nu startar svensk tillverkning av protein ur gröna växter på SLU´s anläggning i Alnarp.

Det finns ett stort antal tillämpningsområden för växtproteinerna. I projektet kommer verksamheten skalas upp från laboratoriemiljö till industriell skala. Visionen för Växtproteinfabriken är att bli en ny råvaruleverantör av lokalproducerat växtprotein och växtnäringsämnen till livsmedels-, kosmetika-, djurfoder- samt hälsokostmarknaderna. 

Tisdag 5 maj spelar vi in vår första Lunch & Learn-pod. Håkan Isaksson berättar för Nina Jansdotter om hur växtproteinfabriken i Alnarp tar form. Podavsnittet släpps 7 maj - håll koll i våra kanaler för mer info om vart du hittar avsnittet! 


 

Du har väl inte missat våra tidigare serier där vi på olika teman belyser utvalda områden?

  • I serien "Delningsekonomi" fokuserade vi på hur vi kan dela smartare för att växa gemensamt samtidigt som vi skapar en hållbar miljö. På Medicon Village delar vi kompetens, instrument och mötesplatser, och skapar tillsammans en cirkulär ekonomi.
  • I serien "Framtidens Medicon Village" visade vi upp ett urval av medlemmar på Medicon Village. Träffa de passionerade människorna bakom verksamheterna och få en känsla för allt det fantastiska som görs på Medicon Village!