Sweden Bio: Regeringens stödinsatser bommar life science-branschenI ett pressmeddelande idag kritiserar Sweden Bio de statliga insatserna gentemot life science branschen i spåren av coronakrisen.

I fredags kom regeringen med ett nytt stödpaket innehållande bl.a. ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor till Almi Företagspartner för att öka sin utlåning till små och medelstora företag och låneramen för statliga Svensk Exportkredits höjdes. Även tidigare åtgärder har fokuserat på lån.

Branschen behöver inte lån, den behöver ägarkapital, menar Sweden Bio. Det är kritiskt att regeringen nu nyttjar aktörer som Saminvest och Almi Invest till att vara aktiva komponenter i en lösning som svarar mot life science-branschens behov, menar branschföreningen vidare. Även industrifonden kan spela en roll. Här kan man behöva skruva på dessa aktörers mandat för att möjliggöra ett effektfullt samspel mellan privat och statligt ägarkapital. 

Läs hela pressmeddelandet från Sweden Bio här

 

 

Medicon Village Innovation AB