TrueHealth Clinic - Funktionsmedicinsk läkarmottagning öppnar på Medicon Village

TrueHealth Clinic - Funktionsmedicinsk läkarmottagning öppnar på Medicon Village

Lunds första funktionsmedicinska läkarmottagning har slagit upp portarna på Medicon Village. TrueHealth Clinic drivs av Didar Reimer som är specialistläkare i allmänmedicin och läkare i funktionsmedicin.

Functional medicine eller funktionsmedicin på svenska är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund behandla och identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom och ohälsa istället för att dämpa symtom. Den funktionsmedicinska modellen är ett individanpassad, patientcentrerad och vetenskapsbaserat tillvägagångssätt som ger patienter och utövare möjlighet att arbeta tillsammans för att hantera de underliggande orsakerna till sjukdomar och främja optimal hälsa. Det kräver en detaljerad förståelse av varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar dessa data för att rikta anpassade handlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat.

Functional medicine använder sig av en systembiologisk strategi. Man undersöker hur kroppen fungerar som en helhet istället för separerade organsystem. Att förstå dessa förhållanden gör att vi kan se djupt in i kroppens funktion.

Forskning visar att 80 procent av alla kroniska sjukdomar har livsstilsrelaterade orsaker och att 67 procent av alla män och 50 procent av alla kvinnor i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana. På Truehealth läggs därför fokus på att ändra patientens kost och levnadsvanor för att optimera hälsa. Vid behov skrivs kosttillskott och läkemedel ut. Fokus läggs helt på patienten som individ.

Vill du veta mer om Funktionsmedicin och om hur vi arbetar på TruHealth Clinic? Läs gärna mer på vår hemsida: truehealthclinic.se

Välkomna!

True Health Clinic