Uppstart för program till ökad produktivitet med sänkt tempo

Uppstart för program till ökad produktivitet med sänkt tempo

Igår träffades de första deltagarna på uppstartsmötena till programmet Innergi i Lund som ägde rum på Medicon Village. Medicon Village är partner i Innergi Lund initiativet som ska inspirera till ett mentalt hållbart arbete och vardag. Och nästan 300 personer deltar. Igår träffades de för första gången – uppdelade i mindre grupper för en officiell start av Innergis program. Resterande grupper träffas under torsdagen.

Programmet fokuserar på vardagsstressen och stöttar deltagarna till ett starkare personligt ledarskap och bättre kontroll över tempot i sina liv. Detta så att de lättare kan prestera och må på topp i vardagen utifrån sitt bästa hållbara jag. Framförallt får deltagarna stora möjligheter att lära känna varandra.
Trine Grönlund, vd på Innergi Labbet och initiativtagare till Innergi i Lund, vill att deltagarna får med sig tre nycklar från uppstartsmötena.

- Kick-offen ska ge oss en gemensam bild av den två-åriga resan vi har framför oss. Vi ska även landa i de fyra innergi-verktyg som programmet utgår ifrån så att alla känner ägarskap. Och sen ska vi förstås hinna med att möta varandra i härliga samtal och erfarenhetsutbyte, berättar Trine Grönlund.

Fokus på att kunna prestera

Trine Grönlund går lugnt igenom de tankar som ligger till grund för programmet och varför det är så viktigt med fokus på den mentala hållbarheten just nu.

- Vi kommer jobba med fyra olika Innergi-verktyg som skapar mental hållbarhet i vardagen. Dessa är kopplade till 4 triggers som ofta framkallar onödig stress i vardagen – när vi känner att vi inte har kontroll över tempot, när vi inte har kontroll över våra tankar, när vi inte har kontroll över vårt fokus. Och när vi inte har kontroll över vår återhämtning, berättar Trine Grönlund.

Under mötet diskuterar deltagarna i helgrupp. De möts även tre och tre för att diskutera hur något som Trine Grönlund har berättat om landar hos dem.

God stämning kring urban lägereld

Stämningen i rummet bidrar också till att deltagarna ska landa i kick-offen. Trine Grönlund kopplar på hjärnan istället för att koppla på en power point. Mobilerna har lämnats på ett dagis. Och rummet är inrett på ett speciellt sätt.

Deltagarna sitter i en cirkel kring en, vad Trine Grönlund kallar, urban lägereld – en lägereld med vedklabbar, ljusslinga och elljus för att göra den inomhusvänlig. Konstgjorda gräsmattor pryder delar av golvet. Stolarna har täckts med fällar och naturen tagits in i rummet. Och Innergi i Lund har fått effekt redan efter första mötet.

- Jag känner mig lugnare och att jag har fokus här. Det jag tar med mig är att jag kan vara högpresterande och att det är nödvändigt att jag tar pauser för att jag ska vara mentalt hållbar, berättar Cornelia Håkansson, HR chef på HSB Skåne.

Även Anette Orheim, PR- och kommunikationschef på Medicon Village, är förhoppningsfull.

- Medicon Village är en plattform för forskning och innovation för människors hälsa. Att må bra i vardagen gör att vi håller oss friska längre, och nya sätt att förebygga sjukdom är avgörande för ett bättre liv och en hållbar sjukvård. Därför vill vi gärna stötta initiativet Innergi i Lund, säger Anette Orheim.

 

Av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

Medicon Village Fastighets AB