Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022 är öppen

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022 är öppen

Samverkansutlysning för bättre hälsa är de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Healths gemensamma utlysning. För dig som har ett innovativt projekt inom hälsa – sök!

Upplägget kommer vara likartat från föregående år, med likartat utlysningsunderlag. Det kommer fortfarande finnas krav på samverkan mellan olika parter från olika sektorer. Tidplanen är ungefär samma.

Här hittar du utlysningsunderlag och anmälan.

Lunds universitet - LU Innovation/Swelife