Utökade möjligheter att använda friskvårdsbidrag 2021

Utökade möjligheter att använda friskvårdsbidrag 2021

Friskvårdsbidrag 2021 kan användas till motionslopp, sportfiske och hälsoappar. 

Motion och att vara aktiv gynnar både personal och företag. Så det är positivt att listan över aktiviteter som omfattas av friskvårdsbidrag utökades rejält under 2020, baserat på nya domar och ifrån Skatteverkets (SKV:s) ställningstaganden.

Exempellistan som Skatteverket har haft på sin hemsida slopas då den inte går att uppdatera i takt med att nya aktiviteter godkänns och kan inte hållas komplett. Reglerna är desamma men listan uppdateras inte längre och tas bort vid årsskiftet.

Nu kan du även använda ditt friskvårdsbidrag för fritidsaktiviteter med ett mindre inslag av motion samt för avancerade kurser. Så friluftsaktiviteter och naturupplevelser med viss motion såsom agility, sportfiske och enduro räknas in. Personliga startavgifter i tävlingar och motionslopp kan man också använda friskvårdsbidraget till.

En nyhet är att det går att använda bidraget för mer avancerade kurser. Så länge man utför en aktivitet som ger motion, så får deltagaren använda bidraget för att träna sina färdigheter. Att det krävs särskild utrustning anses inte heller vara ett hinder, så länge utrustningen går att låna eller ingår i paketet.

 

Aktivitet skattefri, inte utrustningen

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som en skattefri personalvårdsförmån medan inköp eller hyra av utrustning som till exempel löparskor eller skidor inte är en skattefri förmån. Om utrustningen ingår i priset för aktiviteten som exempelvis bowlingklot i kostnaden för att spela bowling, så beskattas inte hyra av utrustning. Men utrustning som till exempel löparskor, yogamatta eller hantlar räknas inte som skattefri. Oavsett om du hyr eller köper utrustningen.

Liksom tidigare kan friskvårdsbidraget inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Anledningen är att detta inte är direkt kopplat till motionens genomförande och som tidigare anses vara en privat levnadsomkostnad av Skatteverket. Om arbetsgivaren bekostar något som Skatteverket anser vara en privat levnadsomkostnad blir konsekvensen att förmånsbeskattning beräknas och rapporteras in av arbetsgivaren via AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå). Arbetsgivaren kan därför inte ge ett skattefritt friskvårdsbidrag för att hyra redskap till aktiviteter som man gör på egen hand t ex i hemmet (bygga upp ett eget privat gym) eller inköp av löparskor som förutom användning vid ett särskilt motionslopp även kan användas privat.

Friskvårdsbidrag 2021 ges för alla hälsoappar även om de kan användas i hemmet

I och med samhällsutvecklingen och den ökade användningen av internettjänster (appar) som ger rådgivning liknande den man får på gym så är en annan nyhet att Skatteverket godtar att friskvårdsbidraget får användas även för dessa, oavsett om de kan användas i hemmet.  

Enklare appar för stegräkning har tidigare omfattats av friskvårdsbidraget. För att förenkla och förtydliga reglerna så ska framöver alla internettjänster behandlas på samma sätt skattemässigt. Så nu kan friskvårdsbidraget användas för internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

Håll koll på hur stort friskvårdsbidrag ditt företag lämnar. Summan för friskvårdsbidraget får enligt Skatteverket vara maximalt 5000 kr. Om summan skulle överstiga 5000 kr så ska du förmånsbeskattas för hela summan.

Reglerna förändras ständigt och det är inte helt lätt att hålla reda på alla förändringar i regler och lagar. Våra redovisnings- och lönekonsulter håller sig uppdaterade och hjälper dig gärna. Vi kan givetvis även ta hand on hela er redovisning eller lönehantering. Du hittar oss i The Spark, eller kontakta Malin Nordfjäll, malin.nordfjall [at] accountor.se, 010-475 01 50.

Accountor