Vård och behandling – skräddarsydda och botande behandlingar förlänger livet

Vård och behandling – skräddarsydda och botande behandlingar förlänger livet

En panel av spetsläkare, toppforskare och health tech experter diskuterade banbrytande framsteg som kan komma att förlänga vår livslängd och förmåga att hålla oss friskare. Det gjorde de nyligen i showen ”Om X Antal År” på Medicon Village. Showen är en av många delar i ett pärlband av händelser under hösten med anledning av firandet av Medicon Village nya huvudbyggnad – The Spark.

Idag finns stora innovationer inom både behandling och vård, och många av Medicon Village medlemmar driver utvecklingen inom dessa områden. Här finns immunoterapi som ska bekämpa cancer utan kemoterapi. Synliga proteiner för att designa skräddarsydda läkemedel. Och ”fingeravtryck” för cancer som ska matchas med individanpassad behandling. Innovationer som dessa kan leda till att öka överlevnadsgraden för dem med dödliga sjukdomar och förlänga våra liv.

- Cancer behöver undvika upptäckt från immunförsvaret för att överleva. Det gör den genom att kommunicera med sin omgivning, säger Kristian Pietras, professor på Lunds universitet med säte på Medicon Village och fortsätter. När vi vet vad cellerna i en tumör pratar om kan vi avlyssna samtalet och skräddarsy läkemedel som blockerar samtalet.

Kristian Pietras var en av personerna på scen i ”Om X Antal År”. Han är en av flera medlemmar på Medicon Village som uppmärksammas internationellt och som ligger i framkant inom inom cell- och genterapi, immunoonkologi och precisions medicin – områden som öppnar upp helt nya möjligheter för individualiserade medicinska behandlingar mot svåra, idag obotliga, sjukdomar.

Vissa medlemmar utvecklar genterapi där kroppsegna celler används i kliniska försök med syfte att bota till exempel en form av blödarsjuka. Andra medlemmar använder kroppsegna celler inom immunoonkologi, där immunsystemets förmåga att själv bekämpa cancertumörer boostas.

Ett annat hett område som också öppnar upp helt nya möjligheter för vård och behandling är e-hälsa och digitala verktyg.

- Vi kan skräddarsy digitala verktyg och frigöra plats inom vården för kroniskt sjuka patienter, säger Nasim Bergman Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef på KRY som finns representerade på Medicon Village med deras första fysiska vårdcentral.

- Idag kan vi behandla till exempel artros och insomnia digitalt. Det kommer mer och mer sådant. Samma sak kommer hända med cancer, KOL och typ 1 diabetes säger Marianne Larsson.

Nasim Bergman Farrokhnia och Marianne Larsson var ytterligare två av personerna på scen i ”Om X Antal År” tillsammans med Kristian Pietras och även Mozhgan Dorkhan specialistläkare och vetenskaplig chef på Smartfish. De är verksamma inom vård och behandling på Medicon Village.


Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent.

I den panel som diskuterade vård och behandling i showen Om X Antal År deltog:

Nasim Bergman Farrokhnia, Kvalitets- och forskningschef på KRY – en digital vårdgivare som också har en fysisk vårdcentral på Medicon Village. Nasim är även överläkare i internmedicin, forskare på Karolinska Institutet och Ordförande för eHälsoläkarföreningen inom Sveriges Läkarförbund. I sex år var hon chef för Sveriges största akutmottagning vid Södersjukhuset. Nasim brinner för transformation av vården, ny och modern digital teknik för att göra vården nära, jämlik, proaktiv och hälsofrämjande där patienterna är medskapare.

Kristian Pietras, professor vid avdelningen för translationell cancerforskning, vid Lunds universitet. I sin forskning har han systematiskt studerat vilka celltyper som tumörer är uppbyggda av och hur dessa kommunicerar med varandra och med omgivningen. Målsättningen är att få fram en detaljerad karta över exakt vilka undergrupper av celler som bygger upp en tumör som stödjer respektive bekämpar cancern. Något som är viktigt att veta för att utveckla läkemedel som slår ut, respektive bevarar, rätt celler.

Mozhgan Dorkhan, Mozhgan är specialistläkare och docent inom endokrinologi och nybliven vetenskaplig chef för Smartfish som tillverkar vetenskapligt dokumenterade och välsmakande näringsdrycker för patienter, aktiva individer och elitidrottare. Smartfish har en patenterad teknologi och produkter i olika utvecklingsstadier, bland annat nutritionsprodukten Remune, med höga koncentrationer av omega-3 som kan hjälpa svårt sjuka patienter som lider av till exempel cancer eller KOL och som drabbats av kakexi, ofrivillig viktnedgång.

Marianne Larsson, Innovation Skåne, chef för Nya Branscher inklusive HealthTech Nordic. Marianne grundade Mobile Heights Business Center, Nordic Connected Health Star Track och, tillsammans med internationella partners, HealthTech Nordic. Marianne har genom sitt breda nätverk och mångåriga erfarenheter koll på de senaste trenderna inom health tech.

Under vinjetten ”Framtidens Medicon Village” möter ni Medicon Village medlemmar från alla fokusområden – allt från förebyggande livsstil, till diagnos och till hur vi tar hand om oss när vi blir sjuka. 

Medicon Village Innovation