Varning för farliga länkar i mejl!

Varning för farliga länkar i mejl!

Det kommer ständigt mejl som ska föreställa t.ex. fraktbolags paketaviseringar och liknande. Mejlen innehåller länkar som kan vara förödande att klicka på. Ofta handlar det om så kallad ransomware som lurar mottageran och sedan kräver denna på pengar. Den egna datorn kan få hela hårddiskens innehåll krypterat och omöjligt att komma åt. I värsta fall sprider det sig även till företagets filserver som också blir låst. Även om man betalar lösensumman kan man inte vara säker på att få datat upplåst. Situationen kan bli väldigt kostsam och tidsödande. Det bästa alternativet brukar vara att återlägga en backup istället för att underhålla de kriminella med pengar. Då är det så klart av största vikt att man har väl fungerande databackup också!

Science IT erbjuder både olika typer av backuplösningar och ett mycket säkert e-postfilter som bl.a. filtrerar bort dessa farliga länkar och övrig spam. Vi skräddarsyr lösningarna efter era behov, välkommen till oss!

Science IT