För VD, CFO, Linjechef och andra med HR-ansvar startar vi en HR-Diplomutbildning